thai v
  • Intellinova Compact

Intellinova Compact

Intellinova® Compact เป็นระบบประสิทธิภาพสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบระยะไกลและสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมซึ่งมีการจัดตั้งกลุ่มจุดตรวจวัดในตำแหน่งต่างๆ ภายในโรงงาน เหมาะสำหรับการใช้งานทุกประเภท ระบบนี้มีการผสมผสานเทคนิคการวัดระหว่างการวัดการสั่นสะเทือนและ Shock Pulse โดยให้ความยืดหยุ่นสูงสุดในการตรวจจับข้อผิดพลาดของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น  กังหันลม สถานีสูบน้ำ และอื่นๆ การนำเทคนิคการวัด SPM HD ไปใช้ ยังเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับเครื่องจักรที่มีความเร็วต่ำ (0.1-50 รอบต่อนาที) เช่น เครื่องกวน เครื่องย่อย สายพานลำเลียง หรือเครน เป็นต้น

Download