thai v
  • PAMAS FastPatch 2 GO

PAMAS FastPatch 2 GO

ระบบกล้องจุลทรรศน์ PAMAS FastPatch 2 GO ได้รับการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 4407 ซึ่งเป็นระบบการนับและปรับขนาดอนุภาคของเมมเบรนกรองอัตโนมัติ ระบบถูกออกแบบมาเพื่อวัดอนุภาคที่ติดอยู่บนพื้นผิวของตัวกรอง การวิเคราะห์ใช้การวิเคราะห์ภาพขั้นสูงและเทคนิคอัตโนมัติของกล้องจุลทรรศน์เพื่อให้ผลลัพธ์การปนเปื้อนที่รวดเร็วและแม่นยำของตัวกรองทั้งหมดหรือบริเวณที่ผู้ใช้ระบุ ผลการตรวจวัดที่แม่นยำและทำซ้ำได้ของ PAMAS FastPatch 2 GO จะแสดงแบบเรียลไทม์ โดยมีตารางผลลัพธ์จำนวนอนุภาคและระดับการปนเปื้อนที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลา รายงานสิ้นสุดที่ผู้ใช้กำหนดชัดเจนและรัดกุมจะแสดงภาพรวมการวิเคราะห์และตารางการจำแนกประเภทการปนเปื้อน ผู้ใช้สามารถบันทึกภาพจากพื้นที่ใดๆ ของเมมเบรนกรอง และเพิ่มลงในรายงานสุดท้ายโดยแสดงขนาดของแต่ละอนุภาค ระบบ PAMAS FastPatch 2 GO เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 4407 และให้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานต่อไปนี้: SAE AS 4059, NAS 1638, ISO 4406 และ ISO 16232 ระบบประกอบด้วยแล็ปท็อปประสิทธิภาพสูงหรือพีซีที่ได้รับการกำหนดค่าล่วงหน้าด้วยซอฟต์แวร์การวิเคราะห์

 

For more information >> PAMAS FastPatch 2 GO

 

Download