Products


PAMAS S40
PAMAS S4031
PAMAS S40 GO
PAMAS SBSS
PAMAS SVSS
PAMAS FastPatch 2 GO

ในการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรม การตรวจสอบและกำหนดคุณภาพของเหลว (Liquid) ภายในโรงงานหรือห้องปฏิบัติการนับว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง การใช้งาน Liquid Particle Counter หรือ เครื่องนับอนุภาคในของเหลว เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถใช้ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าของเหลวต่างๆ ที่ใช้ในเครื่องจักร เช่น น้ำมันไฮดรอลิก นั้นปราศจากอนุภาคปนเปื้อนที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องจักร หรือตรวจสอบคุณภาพผลผลิตที่เป็นของเหลวว่าสะอาดและปลอดภัย

โดยปกติ การใช้งานเครื่องนับอนุภาคนั้นใช้เพื่อควบคุมคุณภาพของของเหลว ระบุจำนวนและขนาดอนุภาคที่อยู่ภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าของเหลวนั้นๆ สะอาดพอที่จะใช้งานตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักร น้ำมันที่เป็นฉนวนทางไฟฟ้า หรือน้ำมันไฮดรอลิก อีกทั้ง Liquid Particle Counter ยังมีความสามารถในการวิเคราะห์สารหล่อลื่นภายในเครื่องจักรประเภทต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องจักโรงงาน สามารถช่วยให้รับรู้ปัญหาของเครื่องจักรล่วงหน้าได้รวดเร็วกว่าวิธีการอื่นๆ อย่างการวัดความสั่นสะเทือน เป็นต้น

นอกจากนี้ Liquid Particle Counter ยังใช้เพื่อวัดระดับความสะอาดของน้ำมันและของเหลวในระบบอื่นๆ อาทิ เครื่องยนต์ เกียร์ และคอมเพรสเซอร์ เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่ระบบภายในเครื่องจักรเกิดการเสียหายจากการปนเปื้อนในของเหลวนั่นเอง

สามารถรับคำปรึกษาจากเรา PAT ผู้จัดจำหน่ายเครื่องนับอนุภาคในของเหลว ยี่ห้อ PAMAS ในประเทศไทย มั่นใจได้ว่า Particle Counter ทุกเครื่องนั้นได้รับมาตรฐานระดับสากล

 

1. การตรวจสอบคุณภาพของเหลวในกระบวนการผลิตสำคัญอย่างไร?

เพื่อให้แน่ใจว่าของเหลวนั้นๆ ปลอดภัยและมีค่าตรงตามมาตรฐาน เช่น น้ำมันไฮดรอริก ที่ควรมีระดับอนุภาคและความสะอาดตรงตามมาตรฐาน ISO 4406:1999, NAS1638 และ SAE AS 4059 เพื่อลดโอกาสการ Breakdown ก่อนเวลาอันควรและให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ 

2. Liquid Particle Counter มีหลักการทำงานแบบไหน?

หลักการทำงานของ Liquid Particle Counter นั้นจะทำงานโดยดึงตัวอย่างของเหลว (บรรจุในแก้วทดลองหรือบรรจุภัณฑ์) เข้ามาตรวจสอบผ่าน 2 วิธีคือ Light Extinction และ Light Scattering    เพื่อตรวจหาอนุภาคที่อยู่ภายในของเหลว

วิธี Light Extinction

วิธีการนี้ แสงเลเซอร์จะถูกยิงผ่านของเหลวไปที่โฟโตไดโอด (Photodiode) อนุภาคที่อยู่ในของเหลวเมื่อผ่านลำแสงจะทำให้เกิดเงาบนโฟโตไดโอด ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟที่ไหลผ่าน จำนวนและความเข้มข้นของสัญญาณจะถูกแปรเป็นจำนวนอนุภาคที่ขนาดต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการปรับเทียบ (Calibration Curve) ด้วยหลักการนี้ เครื่องจะสามารถตรวจวัดอนุภาคเดี่ยวที่มีขนาดต่ำสุด 1 ไมครอน ได้

 

วิธี Light Scattering

ตามหลักการแล้ว ยิ่งอนุภาคมีขนาดเล็กมากเท่าไหร่ ยิ่งสร้างสัญญาณ Light Extinction น้อยมากเท่านั้น หมายความว่าการวัดอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน ด้วยวิธี Light Extincition นั้นจะมีความแม่นยำน้อยกว่า เราจึงต้องใช้วิธีการ Light Scattering ด้วยวิธีนี้โฟโตไดโอดจะตรวจจับแสงที่เกิดจากการกระเจิงของแสงจากการตกกระทบกับอนุภาคแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟที่ไหลผ่าน โดยสัญญาณดังกล่าวจะอยู่ในสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงตามขนาดของอนุภาคที่วัด ทำให้สามารถบอกขนาดอนุภาคที่ต้องการจะตรวจวัดได้

 

3. Liquid Particle Counter ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนอะไรบ้าง?

เครื่องนับอนุภาคของเหลวนั้นมีส่วนประกอบมากมาย ซึ่งส่วนประกอบหลักๆ ที่สำคัญต่อระบบการทำงานของ Liquid Particle Counter นั้นมี 3 ส่วน ได้แก่

  • Sampler - ทำหน้าที่ในการนำตัวอย่างของเหลวเข้าไปยังตัวเซนเซอร์ ซึ่งต้องมี Flow Rate ที่แม่นยำ เพราะจำนวนอนุภาคที่วัดได้จะขึ้นอยู่กับส่วนนี้เป็นหลัก ประกอบกับปริมาตร (Volume) ของเหลวที่นำมาตรวจสอบ
  • Sensor - เซนเซอร์เป็นส่วนสำคัญในการตรวจวัดค่าอนุภาค และแสดงผลลัพธ์ออกมา โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเซนเซอร์ รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ๆ ของเซนเซอร์ได้เอง
  • Counter - คือส่วนที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าที่ได้รับจากระบบตรวจจับหรือเซนเซอร์ ให้ออกมาเป็นขนาดและจำนวนของอนุภาคในรูปแบบตัวเลข เพื่อแสดงผลลัพธ์ให้กับผู้ที่ตรวจสอบได้ทราบข้อมูลนั่นเอง

 

4. เลือกซื้อกล้องเครื่องนับอนุภาคของเหลวกับ PAT ดีกว่าอย่างไร?

เพราะที่ P&A Technology เราจำหน่ายเครื่องนับอนุภาคของเหลวจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกอย่าง PAMAS ที่ผลิต Particle Counter ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล มีคุณภาพดี และวัดค่าอนุภาคได้อย่างแม่นยำ สามารถตรวจสอบคุณภาพของเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิด Breakdown ของเครื่องจักร สามารถดำเนินงานผลิตได้อย่างราบรื่น

อีกทั้ง เรายังมีบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเครื่อง Particle Counter ที่เหมาะสมและตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด พร้อมมีเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านวิศวกรรมจำหน่ายอย่างครบครัน