Products


สินค้า D300
สินค้า D600
สินค้า G96
สินค้า CK350-F
สินค้า HotFind-S
สินค้า D160F

หน้าที่หลักของกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Camera) หรือที่หลายคนนิยมเรียกกันว่าเครื่องเทอร์โมสแกน เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิพื้นผิว โดยมีหลักการทำงานด้วยการตรวจจับการแผ่รังสีอินฟราเรดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จากนั้นตัวกล้องจะจับภาพที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของอุณหภูมิพื้นผิวได้อย่างรวดเร็ว 

ที่ PAT (P&A Technology) เราเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องถ่ายภาพความร้อน สามารถถ่ายภาพพื้นผิววัตถุได้ทั้งสิ่งมีชีวิตและวัตถุทั่วไป ตัวเครื่องมีหน้าจอที่ใช้งานง่าย แสดงผลรวดเร็ว ใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นงานในบ้าน งานอุตสาหกรรมต่างๆ ในการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักร ลดปัญหาความอันตรายจากการสัมผัสวัตถุ ช่วยตรวจจับและดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหา Downtime ของโรงงานผลิตที่อาจทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง เป็นหนึ่งในวิธีการลดเวลาในการแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาได้เป็นอย่างดี
 

คำถามที่พบบ่อย

กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Camera) ทำงานอย่างไร?

เชื่อว่าหลายคนที่กำลังมีความคิดอยากซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อน อาจเกิดความรู้สึกสงสัยว่าแล้วกล้องถ่ายภาพความร้อนมีหลักการทำงานอย่างไร? ต้องบอกก่อนว่าวัตถุทั้งหมดในโลกมีการปล่อยพลังงานอินฟราเรดแผ่กระจายออกมา โดยความสามารถของกล้องถ่ายภาพความร้อนก็เปรียบเสมือนกับเซนเซอร์ที่เอาไว้ตรวจจับการแผ่รังสีและแสดงออกมาในรูปแบบผ่านการสร้างแถบสีตามอุณหภูมิของแถบสีนั้นๆ ที่หากพื้นผิวของวัตถุมีความร้อนก็จะแสดงสีสว่างและถ้าวัตถุที่เย็นกว่าก็จะแสดงสีมืดกว่า

กล้องถ่ายภาพความร้อน ใช้งานอะไรได้บ้าง

ในปัจจุบันกล้องถ่ายภาพความร้อนสามารถนำไปประยุกต์กับการใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด- 19 ที่ผ่านมาส่งผลให้หลายคนมีประสบการณ์ใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อนที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น เช่น การตรวจดูอุณหภูมิในร่างกายว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นไข้หรือไม่สบาย รวมไปถึงคุณสมบัติที่สามารถจับรังสีอินฟราเรดได้ดีและช่วยให้เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงนิยมนำไปใช้ในงานบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจสอบการสูญเสียความร้อนในอาคาร การบำรุงรักษามอเตอร์ แบริ่ง เครื่องจักรอื่นๆ การตรวจสอบการรั่วของฉนวนในอุปกรณ์ เป็นต้น นอกเหนือจากงานบำรุงรักษาแล้วกล้องถ่ายภาพความร้อนก็ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับสายงานอื่นๆ ได้ตั้งแต่งานทางการทหาร งานสาธารณูปโภคทั่วไปจนไปถึงระดับงานวิจัยและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม 

ข้อจำกัดในการใช้งาน

ในการใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อนโดยพื้นฐานแล้วเป็นการใช้เพื่อตรวจจับรังสีอินฟราเรด และแสดงแถบสีในการคาดการณ์อุณหภูมิของพื้นผิววัตถุที่มีความแตกต่างกันเท่านั้น ดังนั้นหากนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ช่างผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมืออื่นๆ รวมไปถึงข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องจักรต่างๆ ในการนำมาวิเคราะห์ร่วมด้วย เพราะกล้องถ่ายภาพความร้อนไม่สามารถระบุปัญหาของเครื่องจักรได้ว่าเสียเพราะอะไร หรือเสียอย่างไร เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยในการคาดการณ์เท่านั้น